Per a nens i nenes des de P3 fins a 4t d'ESO

Separats en 3 grups (P3 – P5, 1r – 6è, 1r – 4t d’ESO)

Període i horaris

Es durà a terme del 29 de juny al 10 de setembre, de dilluns a divendres, de 9.00h. a 18.00h. (excepte festius).

Metodologia i activitats clau

Apostem per un espai educatiu on el grup d’infants pugui fer compatibles la diversió i la curiositat amb el respecte per tothom. Un respecte profund per a que tothom, persones i grups, puguin ser més conscients d’ells mateixos i per tant més lliures per actuar.Considerem d’igual importància tant els espais educatius més directes (activitats concretes programades) com els indirectes (transicions entre activitats, àpats, autocar, etc.).

Tots aquests espais que han d’estar adequadament acompanyats per monitors/es que vetllin per fer compatibles al màxim la seguretat i la lliure expressió de totes les i els infants.

Una activitat física implica moviment corporal i és saltar o nedar lliurement, ballar, pujar escales, fer malabars, fer ioga, fer teatre, passejar, jugar a amagar-se, etc. La pràctica equilibrada d’esport ajuda a mantenir una bona salut física i mental, i no fer-ne afecta a la salut.

En edat escolar, l’objectiu fonamental de l’esport és que puguin desenvolupar les seves habilitats bàsiques (saber agafar una pilota, xutar-la, córrer, saltar…). S’ha d’educar des de l’educació i la cultura esportiva, és a dir, centrar-se en els valors que ha de rebre el nen/a i valorar les actituds positives vers una activitat o acció, això com envers el grup de companys.

A les pràctiques esportives el que és educatiu són les condicions en què es desenvolupen aquestes, que sempre haurien d’afavorir l’autoestima, conèixer-se, tenir seguretat i confiança en un mateix, ser responsable, saber escollir… ja que moltes vegades només ens centrem en l’aprenentatge de tècniques o pràctiques, i no em d’oblidar els beneficis físics o psíquics d’una bona preparació esportiva. És feina dels monitors cercar estratègies perquè els nostres participants adoptin actituds i maneres que els facin créixer en el coneixement, l’afectivitat i les relacions socials.

La pràctica de l’esport fa treballar els sistemes cardiovascular i respiratori i diversos músculs això provoca una millora de l’equilibri, la força, la motricitat, la velocitat, la resistència, la concentració, els reflexos o la destresa; són les habilitats motrius bàsiques. També ajuda a prevenir l’obesitat, fomentant la pràctica d’una alimentació correcta i equilibrada, facilita l’alliberament de la tensió nerviosa acumulada durant el dia, permet el descobriment del cos i de les seves limitacions. Facilita l’adquisició del sentit d’equilibri, en situacions imprevistes. També permet al practicant crear una metodologia de treball reutilitzable per a altres disciplines.

L’infant imita accions de la vida quotidiana del món dels adults en el joc simbòlic. El fet d’explorar i reproduir el món adult fa que desenvolupi el seu pensament creatiu i tingui més estratègies per resoldre conflictes, tensions i sentiments. És un aprenentatge que l’ajuda a fer el seu autoconeixement al mateix temps que el permet conèixer l’entorn social que l’envolta.

Mitjançant el joc simbòlic el nen canalitza un seguit de tensions i desitjos afectius, li serveix per respondre a conflictes, per compensar necessitats no satisfetes, per invertir papers (obediència-autoritat). Un exemple molt clar el tenim quan l’infant renya la nina perquè no es vol menjar la sopa o, al contrari, li permet no menjar-la.

Segons Jean Piaget (Piaget i Inhelder, 1994), s’origina en l’aparició, el desenvolupament i l’evolució de la funció simbòlica, és a dir, consisteix a imitar, simular i representar situacions, objectes o persones que no estant presents en el moment que es juga. Els infants els hi atorguen un significat o un personatge que no és el real, passen a tenir una utilitat imaginaria. Gràcies al fet que la nen/a ha assolit la capacitat de manejar els símbols i els seus significats, es poden evadir de la realitat i entrar en un món fictici. A través d’aquest joc, es pot observar la capacitat que tenen els infants per posar-se en el lloc de l’altre, deixar de ser ells per uns instants i posar-se en el paper d’una altra persona. Això fa que les nenes i els nens adquireixin rols que observen dels adults.

Els jocs populars han nascut als pobles, al carrer, com el seu nom bé indica i arrelen en la base de la convivència i les relacions humanes. Són identitat col·lectiva i fills del seu temps, ens parlen d’un moment històric determinat, amb unes característiques socials definides. Així, molts jocs són testimonis d’un temps de postguerra i pobresa, que forma part de l’imaginari col·lectiu d’avui. Els jocs que els/les alumnes van tenir l’ oportunitat de practicar en són un bon exemple, la majoria fets amb materials senzills i objectes quotidians.

Recordar i reviure la tradició pot alhora compensar l’impacta de les noves tecnologies i la globalització que malgrat alguns avantatges, ha desdibuixat els referents populars deixant-nos abocats a un escenari desarrelat dels propis orígens i costums.

La finalitat del joc és senzillament jugar, però l’acció de fer-ho aporta plaer i benestar, la millor manera per afrontar les frustracions que el joc com la vida també comporten. Així que no és massa agosarat concloure dient que el joc és vida i viure és jugar o en la mateixa direcció “ el joc del nen és la cultura de l’adult “ com deia D. W. Winnicott, que va dedicar la seva vida als infants.

El treball per tallers i espais son propostes metodològiques obertes que promouen el descobriment de les pròpies habilitats i talents dels infants i permet que els alumnes puguin triar i realitzar de manera simultània diferents activitats de tipus cognitiu, manipulatiu i simbòlic en base als seus interessos.

Tots aquests espais d’aprenentatge són per a grups reduïts i internivells, és a dir són espais on alumnes de diferents cursos cooperen i comparteixen l’aprenentatge.

Aquesta manera de treballar implica una metodologia a partir de l’acció, creativa i flexible, en què l’alumnat aprèn a desenvolupar les seves capacitats, explorant nous interessos i fortaleses.

Per a López (2003), l’activitat aquàtica pot convertir-se en un medi per tractar qualsevol contingut educatiu, ja que pot utilitzar el moviment com a instrument d’aprenentatge.

D’aquesta manera, en el medi aquàtic trobem tot un conjunt de possibilitats que ens permetran treballar aspectes educatius en un entorn diferent de l’habitual i que, en línies generals, pot resultar intrínsecament motivador per als participants.

Un dels aspectes que considerem que és molt important destacar és la gran possibilitat de transferència que ha tingut el treball aquàtic en el medi terrestre, sobretot pel que fa al desplaçament, com assenyalen Hutzler, Chacham, Bergman i Szeinberg (1998) i Harris (1978).

*l’activitat de piscina es realitzarà en cas que aquesta estigui oberta i disponible.

Les activitats físiques en el medi natural són activitats físiques de caràcter recreatiu que es caracteritzen per desenvolupar-se en la naturalesa, en contacte directe amb el medi.

Les activitats físiques a la natura sorgeixen com una necessitat de trencar amb el tradicionalisme, enfront d’una nova tendència social concorde amb els nous valors.

Les activitats que es realitzaran en el medi natural seran: las sortides amb bicicleta, acampada i gimcanes.

Amb la intenció de trencar la rutina setmanal del Casal, els dimecres* es realitzarà una sortida que durarà de 9h a 13h. Totes estan incloses en el preu. Tots els grups faran un mínim d’una sortida al llarg del campus.

* La setmana 1 i 12 no tindran sortida, ja que no són completes.

Creiem en la importància de què els infants desenvolupin lliurement la seva creativitat, explorin les possibilitats dels materials que tenen al seu abast i aprenguin a autogestionar-se el seu temps. Aquests són un espai on els infants trobaran i podran jugar lliurement a propostes de jocs diversos (joc simbòlic, joc de taula, construccions, dibuix,…) o també a una proposta dirigida per part de l’equip de monitors i monitores.

Horaris

El petit campus inclouen els nens/es de P3 fins a P5. Aquest grup d’edat realitzaran activitats esportives (habilitats motrius bàsiques, jocs cooperatius, jocs tradicionals i joc simbòlic), no esportives (tallers de pintura, mascaretes, comptes, dibuixos…) i també realitzaran sortides. Tots els participants realitzaran 1 hora de piscina al dia i disposaran de 20 minuts per esmorzar.

En el campus esportiu participen els nens/nenes de primària (1r a 6è ). Aquest grup d’edat realitzaran activitats esportives (habilitats motrius bàsiques, jocs cooperatius, jocs tradicionals, joc simbòlic, jocs preesportius, iniciació als esports), també hi ha sortides (bicicletada, acampada i excursions). Tots els participants realitzaran 1 hora de piscina al dia i disposaran de 30 minuts per esmorzar.

En el campus jove participen els nens/nenes de secundaria (1r a 4t d’ESO) Aquest grup d’edat realitzaran activitats esportives (habilitats motrius bàsiques, jocs cooperatius, jocs tradicionals, joc simbòlic jocs preesportius, iniciació als esports), també hi ha sortides (bicicletada, acampada i excursions). Tots els participants realitzaran 45 min de piscina al dia i disposaran de 20 minuts per esmorzar.

Obrir WhatsApp
Tens algun dubte?
WhatsApp Casal Llagostera
Hola! Et podem ajudar en alguna cosa?